Umiejętność empatii i identyfikowania się z ludźmi, z którymi wchodzi się w interakcję, zwykle zapewnia bardzo potrzebną przewagę, aby przenieść interakcję na kolejny etap.

Dlaczego warto się uczyć empatii?

Nawet bycie tak postrzeganym ma swoje zalety. Większość relacji i interakcji, zwłaszcza w świecie biznesu, wiąże się z pewnym poziomem powściągliwości i ostrożności. Dlatego ważne jest, aby umieć często i dobrze pokazać tę cechę.

Umiejętność empatii lub identyfikacji z innymi ma kilka zalet, a niektóre z nich przedstawiono poniżej

  • Okazując innym odrobinę empatii, osoba jest w stanie zdobyć pewność siebie i ciepło, które mogą być potrzebne do łatwego i skutecznego pozyskania pomocy innych. Kiedy ludzie są w stanie swobodnie identyfikować się z innymi, jest bardziej prawdopodobne, że przyjmą sugestie i będą bardziej pomocni w każdej sytuacji. Praca staje się bardziej produktywna i lepsza jakościowo.
  • Używanie empatii zwykle wymaga pewnego poziomu miłości i ciepła, a cecha ta jest bardzo szanowana i zawsze poszukiwana. Ludzie chętniej kojarzą się z osobami, które mają tę cechę. Liderzy zespołów odnoszą szczególne sukcesy, gdy są w stanie przedstawić pewne poziomy okazywania empatii, ponieważ sprawia to wrażenie, że są w stanie identyfikować się na pewnym poziomie z tym, przez co może przechodzić druga osoba.
  • Środowisko pracy staje się również mniej groźne i wrogie, a zamiast tego bardziej sprzyjające, gdy wyraźnie występują pewne poziomy empatii. Osoby częściej wyrażają swoje obawy, a na drugim końcu spektrum są również w stanie lepiej odnieść się do zgłaszanych problemów, a nie niż po prostu lekceważenie wszystkiego, co jest uważane za nieistotne lub niepowiązane.
  • Osobiste korzyści są wstrzymywane dla polepszenia innych, gdy dana osoba jest w stanie doświadczyć empatii, będąc w stanie lepiej odnieść się do niefortunnej sytuacji.

źródło: inwestycyjny.pl – blog o finansach i zarabianiu